Edunvalvonta

Edunvalvonta

Autokatsastajat AK ry on katsastavan ja tarkastavan henkilöstön sekä kuljettajantutkinnon vastaanottajien johtava edunvalvontajärjestö, joka tuntee alojen työskentelyolosuhteet ja -vaatimukset sekä kantaa huolta jäsenistöstään. AK seuraa aloja ja reagoi silloin, kun näköpiirissä on muutoksia henkilöstön asemaan. AK toteaa muutokset ja arvioi niiden vaikutukset sekä toimii henkilöstön edunmukaisesti vaikuttaen työnantajan päätöksiin.

AK vastaa edunvalvonnasta. Edunvalvonta koostuu sopimustoiminnasta sekä luottamusmiesverkostosta. Sopimustoimintaa ovat työehtosopimuksesta sopiminen sekä YT-menettelylain mukainen neuvotteleminen.