Jäsenyys

Jäsenmaksu

Jäsenyyden säilyttäminen edellyttää jäsenmaksun säännöllistä maksamista, oletpa sitten työssä, työtön, hoitovapaalla tai muusta syystä palkattomalla vapaalla. Palkanmaksun keskeytyksen ajalta on maksettava erityisjäsenmaksua. Perittävän jäsenmaksun suuruus vaihtelee. Jäsenmaksusta huolehtiminen on aina jäsenen itsensä velvollisuus.

Ammattiliiton jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. TTT toimittaa verottajalle vuosittain tiedot maksamistasi sekä työnantajanperimistä jäsenmaksuista.

Toisesta liitosta siirryttäessä jäsenen on itse huolehdittava, että jäsenmaksu on maksettu jokaiselta kuukaudelta joko edelliseen liittoon tai Autokatsastajiin. Puuttuva jäsenmaksu saattaa aiheuttaa katkon työttömyyskassan jäsenyyteen ja vaarantaa työttömyysturvan.

Täysjäsenmaksu

Työssäkäyvän jäsenen jäsenmaksu on vuonna 2018 1 % kuukaudessa ennakonpidätyksen alaisesta tulosta, kuitenkin vähintään 22,25 €/kk/jäsen ja enintään 45,00 €/kk/jäsen.

Erityisjäsenmaksu

Työttömät, vuorotteluvapaalla tms. olevat jäsenet maksavat eritysjäsenmaksua, jonka suuruus vuonna 2018 on 10 €/kk. Jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun.

Eläkeläisten palvelumaksu

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu vuonna 2018 on 60 €/vuodessa. Palvelumaksun maksajilta ei peritä työttömyyskassan jäsenmaksua.

Työnantajaperintä

Jos haluat, että työnantajasi perii ammattiyhdistyksen ja työttömyyskassan jäsenmaksun suoraan palkastasi, toimita  valtakirja työnantajan edustajalle tai palkanlaskentaan.

Täytä perintävaltakirja myös, jos työnantajasi vaihtuu. Jos eroat yhdistyksestä, sinun on tehtävä kirjallisesti jäsenmaksun perintävaltakirjan peruutus työnantajalle.