Jäsenyys

Jäsenmaksu

Jäsenyyden säilyttäminen edellyttää jäsenmaksun säännöllistä maksamista, oletpa sitten työssä, työtön, hoitovapaalla tai muusta syystä palkattomalla vapaalla. Palkanmaksun keskeytyksen ajalta on maksettava erityisjäsenmaksua. Perittävän jäsenmaksun suuruus vaihtelee. Jäsenmaksusta huolehtiminen on aina jäsenen itsensä velvollisuus.

Ammattiliiton jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa. Ammattiliitto Pro toimittaa verottajalle vuosittain tiedot maksamistasi sekä työnantajanperimistä jäsenmaksuista.

Toisesta liitosta siirryttäessä jäsenen on itse huolehdittava, että jäsenmaksu on maksettu jokaiselta kuukaudelta  edelliseen liittoon. Puuttuva jäsenmaksu saattaa aiheuttaa katkon työttömyyskassan jäsenyyteen ja vaarantaa työttömyysturvan.

Täysjäsenmaksu

Työssäkäyvän jäsenen jäsenmaksu on vuonna 2020 1,25 % kuukaudessa ennakonpidätyksen alaisesta tulosta, enintään 49,00 €/kk/jäsen.

Erityisjäsenmaksu

Ne tilanteet jossa ei tarvitse maksaa jäsenmaksua löytyy linkistä jäsenmaksu

 

Työnantajaperintä

Jos haluat, että työnantajasi perii ammattiyhdistyksen ja työttömyyskassan jäsenmaksun suoraan palkastasi, toimita  valtakirja työnantajan edustajalle tai palkanlaskentaan.

Täytä perintävaltakirja myös, jos työnantajasi vaihtuu. Jos eroat yhdistyksestä, sinun on tehtävä kirjallisesti jäsenmaksun perintävaltakirjan peruutus työnantajalle.