Edunvalvonta

Yhteistoiminta

Yhteistoimintalain ja -sopimuksen tavoitteena on kehittää yrityksien tuottavuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä lisätä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon, joka koskee heidän työtään ja työyhteisöään.

Yhteistoiminnan edellytykset

AK varmistaa, että henkilöstölle varattu mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn kaikilla organisaation tasoilla toteutuu.

Jos YT-neuvotteluihin osallistuu useampi AK:n edustaja, näiden on asioiden niin vaatiessa sovittava yhteisistä menettelytavoista.

AK pyrkii työantajien kanssa siihen, että työsuojelusopimus liitetään osaksi yhteistoimintasopimusta ja työsuojelutoiminta sidotaan tiukemmin talous- ja toimintasuunnitelmien sekä budjetin yhteyteen.

Yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettava asian sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, jossa vuorovaikutus ja tosiasiallinen vaikuttaminen voi myös käytännössä toteutua.

Ennen neuvotteluja henkilöstön ja heidän edustajiensa on saatava asian kannalta tarpeelliset tiedot siinä muodossa, että niihin perehtyminen on mahdollista.