AK ry

Huomionosoitukset

Palkitsemistavat

Kunniapuheenjohtaja

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi henkilön, jonka toiminta on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniapuheenjohtajana voi olla yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäsen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, jonka toiminta on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Ansiomerkki

Hallituksen päätöksellä henkilölle, joka menestyksellisesti on toiminut yhdistyksen hyväksi tai edesauttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan myöntää yhdistyksen ansiomerkki.

Viiri

Hallituksen päätöksellä henkilölle tai yhteisölle, jonka toiminnalla on ollut huomattava merkitys yhdistyksen tavoitteiden toteutumisessa, voidaan antaa yhdistyksen viiri.

Luettelo

Kaikista edellä mainitun huomionosoituksen saaneista pidetään erillistä luetteloa.

(Hyväksytty Autokatsastajat AK ry:n hallituksen kokouksessa 30.10.2004)