AK ry

Ansioitunut jäsen

Yhdistyksen hallitus valitsee vuosittain jäsenistöstä Ansioituneen jäsenen. Henkilö palkitaan vuosikokouksessa matkalahjakortilla tai muulla vastaavalla huomionosoituksella.

Valintaan vaikuttavina kriteereinä hallitus voi yksittäisten seikkojen lisäksi pitää mm. seuraavassa lueteltuja asioita.