AK ry

AK ry

Autokatsastajat AK ry on suurin katsastus-, kuljettajantutkinto- ja tarkastusalan työntekijäjärjestö. Jäsenistö koostuu katsastus- ja kuljettajatutkintotehtävissä työskentelevistä henkilöistä.

Autokatsastajat AK ry neuvottelee työnantajien kanssa mm. työehtosopimukseen, yhteistoimintalakiin ja työsuojelusta annettuun lakiin perustuvista asioista,
edustaa jäsenistöään keskusjärjestöjen (TTT, Pro ja STTK) sekä viranomaisten päätöksentekoelimissä ja on mukana aktiivisesti kehittämässä toimialojaan.

Autokatsastajat AK ry:n ja jäsenistön asioita hoitavat yhdistyksen hallitus, päätoiminen pääluottamusmies sekä neljä alueellista luottamusmiestä.

AK ry:n jäsenmäärä on noin 550 henkilöä.